Sdružení kateder psychologie ČR

Stanoviska a vyjádření

Vyjádření k návrhu MŠMT na úpravu kvalifikačních požadavků pro výkon pozice školního psychologa (dopis ministrovi MŠMT, 12. 3. 2024)

Plný text vyjádření – otevřený dopis / Zkrácený text vyjádření / Tisková zpráva

  • S MŠMT se shodujeme na potřebě systémově řešit nedostatek školních psychologů. K předkládanému „Věcnému záměru: Možnost uznání odborné kvalifikace k výkonu činnosti školního psychologa“ se však stavíme kriticky, neboť nepředstavuje skutečně systémové řešení při základním požadavku zachování či dokonce zvyšování kvality poskytované psychologické péče.


Vyjádření ke kvalifikačnímu kurzu Psycholog ve zdravotnictví (dopis ministrovi MŠMT, 1. 9. 2023)

Text vyjádření

  • Vyjadřujeme nesouhlas s procesem vedoucím k vymezení kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; § 22; Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví).