Sdružení kateder psychologie ČR

Stanoviska a vyjádření

Vyjádření k návrhu MŠMT na úpravu kvalifikačních požadavků pro výkon pozice školního psychologa (dopis ministrovi MŠMT, 12. 3. 2024)

Plný text vyjádření – otevřený dopis / Zkrácený text vyjádření / Tisková zpráva

  • S MŠMT se shodujeme na potřebě systémově řešit nedostatek školních psychologů. K předkládanému „Věcnému záměru: Možnost uznání odborné kvalifikace k výkonu činnosti školního psychologa“ se však stavíme kriticky, neboť nepředstavuje skutečně systémové řešení při základním požadavku zachování či dokonce zvyšování kvality poskytované psychologické péče.
  • MŠMT se na základě argumentů a návrhů asociací a profesních sdružení rozhodlo návrh nerealizovat (text vyjádření MŠMT ze dne 15. 4. 2024).


Vyjádření ke kvalifikačnímu kurzu Psycholog ve zdravotnictví (dopis ministrovi MŠMT, 1. 9. 2023)

Text vyjádření

  • Vyjadřujeme nesouhlas s procesem vedoucím k vymezení kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; § 22; Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví).