Sdružení kateder psychologie ČR

Stanoviska a vyjádření

Dopis ministrovi MŠMT (1. 9. 2023)

  • Nesouhlas s procesem vedoucím k vymezení kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; § 22; Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví).

Soubor ke stažení